Home  >   Trainers moeten uittreksel strafregister voorleggen aan hun club
Trainers moeten uittreksel strafregister voorleggen aan hun club
Trainers moeten uittreksel strafregister voorleggen aan hun club

Trainers moeten uittreksel strafregister voorleggen aan hun club

Kalender dinsdag 21 februari
Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. We leggen je uit wat dit concreet betekent voor sportorganisaties (voetbalclubs, -federaties...).
 
Waarom het uittreksel strafregister?
 

Het beschermen van minderjarigen en het vermijden van een mogelijke aantasting van hun fysieke, psychische of seksuele integriteit is zeer belangrijk. Daarom voerde de Vlaamse overheid de verplichting in binnen verschillende sectoren, waaronder de sportsector, om van nieuwe medewerkers een uittreksel uit het strafregister ‘Model Artikel 596.2 minderjarigenmodel’ op te vragen en te controleren. Deze verplichting vormt uiteraard slechts één schakel binnen een ruimer integriteits- en aanwervingsbeleid van organisaties.
Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

coach_jeugd_discriminatie_divers_training

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt. 

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en ging in werking vanaf 1 februari 2023. De datum van de overeenkomst bepaalt hier of het decreet al van toepassing is of niet.

Wanneer iemand dus (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, moet je als voetbalclub vanaf 1 februari 2023 oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren.

 
Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 

Een vraag die op ieders lippen brandt: "Hoe moeten we dat doen binnen de club?"  Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties...).

coach_jeugd_vrijwilliger_tactiek

 
Concreet advies voor sportclubs

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? Vanuit de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) ontwikkelden we onderstaand stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs. 

 

Stappenplan-USR

 

Deel dit artikel op social media
Vlaamse Sportfederatie
Vlaamse Sportfederatie
Gent (België)
Ontdek Vlaamse Sportfederatie

Gerelateerde artikelen