Home  >   Nuttige tips voor het opstellen van sponsorpakketten
Nuttige tips voor het opstellen van sponsorpakketten
Nuttige tips voor het opstellen van sponsorpakketten

Nuttige tips voor het opstellen van sponsorpakketten

Kalender donderdag 3 november
Voor je sponsors begint te zoeken, maak je best een sponsordossier op om jouw club op een positieve en duidelijke manier voor te stellen. Lokale sportclubs werken veelal met vergelijkbare sponsormogelijkheden en –pakketten. Maar welke sponsorvormen stel je voor en hoe stel je als club een goed sponsorpakket samen zodat er voor elk budget een goed aanbod is?
Stel je club positief voor

Voor je sponsors begint te zoeken, maak je best een sponsordossier op om jouw club op een positieve en duidelijke manier voor te stellen aan potentiële sponsors. Stel jouw organisatie voor: wie zijn jullie en waar staan jullie voor?

Vermeld ook de contactgegevens van de club en de contactpersoon. Daarnaast kan je uitpakken met succesvolle sponsorcontracten en relaties uit het verleden.

maak een duidelijk aanbod

Maak een sponsorvoorstel. Dat is een volledig overzicht van wat jij potentiële sponsors kunt aanbieden als club. Maak vooral duidelijk wat de sponsor terugkrijgt als hij jullie sponsort:

  • Welke informatie van de sponsor vermeld je? Logo, naam en/of andere zaken?
  • Waar vermeld je de sponsor? Op affiches, sponsorborden, TV-schermen, wedstrijdshirts, website, sociale media … 
  • Krijgt de sponsor nog iets anders behalve reclame? VIP- of toegangtickets, drankbonnetjes, een sponsoravond … ?

Hoe beter je kan inschatten waar een sponsor belang aan hecht, hoe beter je hem of haar ook een interessant voorstel kan doen.

Giet alles samen in een overzichtelijk geheel en voeg er eventueel enkele foto’s aan toe voor een mooiere presentatie.

 
bepaal je sponsortarieven 

Een goede basis voor de prijsstelling bij voetbalclubs is € 0,4 per lid, per jaar bij een contract voor drie jaar voor een sponsorbord van ongeveer 300 bij 80 centimeter.

Bij een club met 750 leden kost een bord in dat geval € 300,- per jaar. In stedelijke gebieden ligt de prijs wel wat hoger dan in kleinere gemeentes. En uiteraard is het tarief bij clubs die op een hoger niveau spelen, met meer media-aandacht, hoger dan bij clubs die op een lager niveau acteren. Maar ook de geboden tegenprestatie is afhankelijk van de waarde van de sponsoring.

Sponsors

Of de productiekosten voor het bord voor rekening van de sponsor of de club zijn, is per geval verschillend en hangt af van de afspraken die tussen beide partijen worden gemaakt.

Bij het vaststellen van de eigen tarieven is het goed om bij vergelijkbare sportverenigingen in de regio te kijken naar de prijsstelling. Zorg, indien wordt gekozen voor afwijkende tarieven (hoger of lager), voor een goede onderbouwing van die keuze.

Zorg voor een prijsgradatie

Zorg ervoor dat er voor elk budget een sponsorpakket beschikbaar is

Een vereniging is gebaat bij een brede basis van sponsoren. Een club met honderd sponsors van € 300,- is veel minder kwetsbaar dan een club met tien sponsors van € 3000,- .Bovendien groeien kleine sponsors bij een actief sponsorbeleid vaak door naar grotere sponsorships. Zorg dat er ook voor bedrijven met een kleiner budget een sponsormogelijkheid beschikbaar is.

kantine4

De eerste stap in sponsoring is vaak een 'Club van 100', waardoor bedrijven en particulieren zich al voor € 100,- per jaar aan de club kunnen verbinden. Andere laagdrempelige sponsorvormen zijn adverteren via de website of via tv-schermen op locatie, het sponsoren van een wedstrijdbal of de ondersteuning van een specifiek team of een bord langs het veld. 

Om de opties overzichtelijk te houden, is het raadzaam om voor deze laagdrempelige sponsoropties eenzelfde tarief te hanteren en bij combinaties een duidelijk voordeeltarief aan te bieden, bijvoorbeeld:

Reclamebord, advertentie website,  narrowcasting € 300,- per jaar
Combinatie van twee opties € 480,- per jaar (15% korting)
Combinatie van drie opties € 630,- per jaar (30% korting)
 
Verschillende Pakketten aanbieden

Naast deze gangbare sponsorvormen worden door de meeste verenigingen verschillende pakketten aangeboden. Het ‘goud/zilver/brons-model’ is hierbij het meest gangbaar. Het doel van een dergelijke pakketstructuur is om voor elk budget een interessant pakket te kunnen bieden. Voor de bovengenoemde voorbeeld van de vereniging met 750 leden, zouden de volgende pakketten passend kunnen zijn: 

Brons € 750,- per jaar
Zilver € 1.500,- per jaar
Goud € 2.500,- per jaar
Hoofdsponsor € 5.000,- per jaar

Het is raadzaam om een aantal unieke onderdelen in deze pakketten te stoppen die niet los verkrijgbaar zijn. Bijvoorbeeld vlaggen op het complex, grote sponsordoeken achter de goals, sponsoring kleedkamers en naamsponsoring van de velden. Hierdoor worden deze pakketten extra exclusief en worden de pakketten aantrekkelijker.

Speel in op een motief of behoefte

Een goede manier om de sponsoring beter te laten aansluiten op het motief is door een deel van het sponsorbudget volledig aan te wenden voor dat specifieke motief. Is dit bijvoorbeeld lokale betrokkenheid tonen, dan kan een deel van het budget, bijvoorbeeld 25% hier gericht voor worden ingezet. Dat kan door een persbericht naar de lokale krant te sturen, of een andere lokale promotie te organiseren. Is het motief dat een zoon of dochter op de club speelt en keeper is, organiseer met het geld dan een specifieke activiteit voor de keepers. Hierdoor ervaart de sponsor direct meerwaarde uit de sponsoring en dit is goed voor de binding.

Een trend binnen sponsoring is dat er steeds gerichter gesponsord wordt

Teamsponsoring is iets minder eenvoudig tussen clubs te vergelijken. Bij sommige clubs is er sprake van clubkleding en wordt de kleding centraal aangeschaft. Bij andere clubs moeten de leden zelf de tenues en trainingspakken aanschaffen. Bij het ene model draagt de club de kosten voor de kleding en bij de andere zijn dat de leden of de sponsor. Dit heeft veel invloed op de prijs van de sponsoring.

Het wordt steeds gebruikelijker dat ook bij teamsponsoring een deel van de sponsorbijdrage ten goede komt aan de algemene middelen van de club en het volledige bedrag niet bij een individueel team terecht komt. Het is wel raadzaam om hier iets tegenover te zetten, bijvoorbeeld een vermelding in het sponsoroverzicht op de website.

Een trend binnen sponsoring is dat er steeds gerichter gesponsord wordt. Sponsors vinden het prettig dat duidelijk is waar het door hen ingebrachte geld voor gebruikt wordt en willen graag een zichtbaar verschil zien. Dit verklaart dat het ook makkelijker is om een sponsor voor een specifiek team te vinden dan voor de club als geheel.

lisa-wall-JJTymoqqNIQ-unsplash

Het is raadzaam om mogelijkheden voor dergelijke specifieke sponsoring te creëren. Bijvoorbeeld sponsoring van een bepaald jeugdteam, van de keeperstraining, van een toernooi of van het vrouwenvoetbal. Indien in het gesprek duidelijk is wat de binding met de club en het motief is, kan hierop ingespeeld worden door aanvullende sponsoring aan te bieden of te creëren die goed aansluit bij de behoefte van de sponsor.

 

NIEUWE TREND : Het specifieke sponsoren komt ook duidelijk naar voren in de nieuwste trend in sponsoring: crowdfunding. Crowdfunding lijkt een structurele rol te gaan spelen in de financiering van lokale sponsoring en wordt inmiddels succesvol ingezet voor zeer uiteenlopende doelen: voor het financieren van teamkleding tot het financiering van een nieuwe accommodatie.                                                                                              Crowdfunding is het financieren (funden) van een specifiek doel door een grote groep (de crowd). Veelal betreft het kleine donaties van personen, maar ook bedrijven dragen bij aan dergelijke projecten. Het is daarmee ook een vorm van sponsoring.Bij crowdfunding spelen beloningen voor donateurs een cruciale rol. Ze zorgen er niet alleen voor dat donateurs doneren, maar in veel gevallen betekent het ook dat ze nét een beetje meer doneren om de mooie beloning daadwerkelijk te ontvangen. Beloningen kunnen heel verschillend van aard zijn. Denk bij het crowdfunden van een tribune bijvoorbeeld aan een supportersjaal bij een donatie van minimaal € 25,- of een ‘eigen stoel’ (een naamplaatje op een tribunestoel) bij een donatie van minimaal € 250,-.Sommige beloningen zijn voor iedereen interessant, maar andere beloningen zijn vooral geschikt voor een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld bedrijven. Sponsoruitingen zijn hiervoor heel geschikt. Bijvoorbeeld een sponsorbord langs het veld, op de nieuwe tribune, of een advertentie op de website. Het toevoegen van sponsoruitingen aan de beloningen in een crowdfundingcampagne is vooral interessant omdat de bijdragen in een crowdfundingcampagne normaal gesproken eenmalig zijn. Door een sponsoruiting aan te bieden kan het bedrijf een jaar later echter worden aangeboden de sponsoring te verlengen, waardoor het structureel wordt.Bij een crowdfundingcampagne gaat niet alleen de sponsorcommissie werven, maar draagt de gehele vereniging bij. Alle leden van de vereniging zullen binnen hun eigen omgeving aandacht vragen voor de campagne en mensen of bedrijven vragen een bijdrage te leveren. Eigenlijk wordt de wervingscapaciteit van de vereniging gedurende een korte tijd enorm vergroot. Juist dit zorgt ervoor dat totaal nieuwe bedrijven bereikt worden die kiezen voor een sponsoruiting als tegenprestatie voor hun bijdrage aan de campagne. Op deze manier kan de crowdfunding echt een impuls geven aan de sponsoring binnen een vereniging. Wist je dat crowdfunding ook voor aanwas van nieuwe leden kan zorgen? Crowdfunding is naast een manier om geld op te halen ook een marketinginstrument dat ervoor zorgt dat je club op een positieve manier onder de aandacht komt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Deel dit artikel op social media
KNVB
KNVB
(Nederland)
Ontdek KNVB

Gerelateerde artikelen