Home  >   Steun voor clubs in de energiecrisis op komst
Steun voor clubs in de energiecrisis op komst
Steun voor clubs in de energiecrisis op komst

Steun voor clubs in de energiecrisis op komst

Kalender dinsdag 29 november
De energiecrisis hakt stevig in op onze samenleving, ook op onze sportclubs. Minister Weyts heeft een steunpakket klaar waar sportclubs vanaf 2023 een beroep op kunnen doen.

Eind september trok de Vlaamse Sportfederatie aan de alarmbel. Uit een bevraging bleek dat de helft van de Vlaamse sportclubs door de hoge energieprijzen al verlies maakt of hun beperkte financiële reserves moet aanspreken. 

Korter douchen, de verlichting en verwarming uitzetten, de jongste jeugdspelertjes vroeger laten trainen,... het zijn maar enkele manieren waarop de clubs de torenhoge energiefacturen proberen te drukken. Bij zes op de tien clubs steeg de voorschotfactuur al of valt er binnenkort een stijging in de bus.

football-2391697_1920

trends uit bevraging
 • Voorschotfactuur voor energie bij sportclubs is gemiddeld met 137 procent gestegen.
 • 30% van de sportclubs spreekt zijn financiële reserves aan. 
 • 17% van de sportclubs maakt structureel verlies.
 • 7% van de clubs verhoogde het lidgeld al, 13% overweegt dit momenteel.
Clubs staan op financieel vlak voor een grote uitdaging. Niet alleen de clubs die zelf rechtstreeks hun energierekeningen betalen. Maar voor heel wat clubs zit de kost voor energie verrekend in de huurprijs die ze betalen aan de gemeente die eigenaar is van de sportinfrastructuur. Op dit moment is het voor vele verenigingen giswerk naar hoe gemeenten de stijgende energiefactuur zullen doorrekenen aan de clubs.
 
Steunpakket

Op 7 november kondigde de minister het steunpakket aan in een persbericht. Het steunpakket bestaat uit 53 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro aan noodleningen en 3 miljoen euro aan rechtstreekse financiële ondersteuning voor sportclubs.

 
dossier_boekhouding_sheet_bal
 

50 MILJOEN EURO NOODLENINGEN

 • leningen tot een bedrag van 1 miljoen euro, met 1% rente
 • aan te wenden voor duurzame investeringen en/of cashflow problemen door stijgende energiekosten
 • aan te vragen door sportclubs of sportfederaties
 • zo beperkt mogelijk administratief proces
 • vanaf begin 2023
3 MILJOEN EURO RECHTSTREEKSE STEUN
 • bedrag gerelateerd aan stijgende energiekosten sportclub
 • voor sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie
 • aan te vragen door sportclubs via hun sportfederatie
 • administratief lichte aanvraag
 • aan te vragen begin 2023

 

De Vlaamse Sportfederatie apprecieert de steun die minister Weyts vrijmaakt om sportclubs door deze crisis te loodsen, waarbij er zowel op de korte als de langere termijn wordt gekeken. We vinden het positief dat sportclubs van rechtstreekse financiële ondersteuning kunnen genieten met de sportfederaties als doorgeefluik én tegelijkertijd ruimte krijgen voor duurzame investeringen.

De rechtstreekse financiële steun is een welgekomen hulp, maar we moeten realistisch zijn en beseffen dat deze onvoldoende is om de stijgende energiefacturen tegemoet te komen. 

We raden sportclubs dan ook aan om maximaal gebruik te maken van de noodleningen, die als hefboom kunnen dienen om duurzaam te investeren in energiebesparende projecten.

Voor welke sportclubs is de energiesubsidie bedoeld?

De energiesubsidie wordt enkel toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 • de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon (zie verder) staat in voor het betalen van de energierekening (gas en/ of elektriciteit) van de sportinfrastructuur en/ of de aan sport gerelateerde infrastructuur;
 • de sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten. Het gaat specifiek om gas en/of elektriciteit. De sportclub toont deze aan via een jaarlijkse energieafrekening of via een voorschotfactuur; 
 • de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie;
 • de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een subsidieaanvraag in;
 • de sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

De subsidie is dus enkel bedoeld voor sportclubs die zelf instaan voor het betalen van de energierekening en die effectief stijgende energiefacturen hebben. Dus niet voor bijvoorbeeld sportclubs die stijgende huurprijzen moeten betalen (voor infrastructuur die ze huren van een school, lokale overheid of privé-eigenaar), maar niet zelf instaan voor het betalen van de energiefactuur;

De subsidie kan toegekend worden aan feitelijke verenigingen of aan sportclubs met rechtspersoonlijkheid.

Let op: er mag geen sprake zijn van dubbele subsidiëring in het kader van de energiecrisis. Als een sportclub bij meerdere sportfederaties is aangesloten, mag ze de subsidie slechts één keer aanvragen.

Wat is de timing?

De sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie, een subsidieaanvraag in. De bewijsstukken moeten mee ingediend worden. Dat mag bijvoorbeeld via een scan.

Sport Vlaanderen zal op basis van de aanvragen van de sportclubs van alle erkende sportfederaties de subsidies berekenen. Sport Vlaanderen heeft daarbij een totaalkrediet van 3 miljoen euro ter beschikking dat integraal aan de sportclubs wordt toegekend, via de sportfederaties.

De subsidie wordt zo snel als mogelijk uitgekeerd.

Deel dit artikel op social media
Vlaamse Sportfederatie
Vlaamse Sportfederatie
Gent (België)
Ontdek Vlaamse Sportfederatie

Gerelateerde artikelen