Home  >   Hoe bind je vrijwilligers langer aan je club?
Hoe bind je vrijwilligers langer aan je club?
Hoe bind je vrijwilligers langer aan je club?

Hoe bind je vrijwilligers langer aan je club?

Kalender vrijdag 22 maart
Vrijwilligers aan je club binden is niet meteen vanzelfsprekend. De concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen is wel degelijk aanwezig. De uitdaging is om interessant en aantrekkelijk te blijven voor vrijwilligers zodat ze de club trouw blijven.

Om voetbalclubs te helpen bij het aanwerven en behouden van vrijwilligers besteed VoetbalXprt de komende weken in een dossier bestaande uit 5 delen de nodige aandacht aan dit belangrijke beleidsaspect. In dit deel: hoe kan je vrijwilligers langer aan je club binden?

DEEL 4: VRIJWILLIGERS aan je club binden: hoe doe je dat?

Sociale activiteiten

Een groot deel van de vrijwilligers doet vrijwilligerswerk voor de gezelligheid. Vrijwilligerswerk moet ook gewoon leuk zijn en sociale contacten zijn daar een belangrijk onderdeel van. Doe eens iets anders met elkaar dan vergaderen. Ga eens uit eten, verzin een leuk uitstapje. Zo leer je elkaar beter kennen en krijg je een sterkere band met elkaar. Voor het behoud van vrijwilligers is dit van groot belang.

voetbalxprt-vrijwilligers-eten_proosten


Houd een vinger aan de pols

Vrijwilligers doen hun werk niet  zomaar. Naast waardering hebben ze elk hun eigen motieven. De een wil nieuwe mensen ontmoeten terwijl de ander juist nieuwe vaardigheden wil leren. Motieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. De jeugdtrainer wil misschien wel eens in een hogere leeftijdscategorie proberen of je bestuurslid zou na jarenlange trouwe dienst graag een stapje terug doen. Spreek je vrijwilligers geregeld zodat je weet wat hun wensen zijn. 


Inspraak bij vaststellen taak  

Krijgen nieuwe vrijwilligers inspraak bij het bepalen van de taak die zij gaan doen?  Hebben vrijwilligers inspraak op het beleid van de organisatie? Vooral inspraak bij vaststellen en invullen van hun taak is belangrijk. Als je nieuwe vrijwilligers inspraak en ruimte geeft bij het vaststellen van hun taak, vindt je waarschijnlijk iets dat het beste past bij die vrijwilliger. Zo houdt je iemand langer tevreden en actief betrokken bij de organisatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om iemand door te laten groeien. Voeg bijvoorbeeld extra taken toe aan de functie, laat hem of haar eens meekijken binnen een andere functie of biedt een opleiding aan.

 

Bied doorgroeimogelijkheden

Veel vrijwilligers willen zich in hun vrijwilligerswerk kunnen ontwikkelen. Door dit mogelijk te maken voorkom je dat ze uitgekeken raken en uiteindelijk stoppen. Weten wat iemands behoeften zijn is één maar er iets mee doen is veel belangrijker. Er zijn verschillende mogelijkheden om iemand door te laten groeien. Voeg bijvoorbeeld extra taken toe aan de functie, laat hem of haar eens meekijken binnen een andere functie of biedt een opleiding aan. Voor trainers en scheidsrechters zijn er tal van mogelijkheden op dit vlak. 


Wees flexibel

De familiale of persoonlijke omstandigheden van je vrijwilligers kunnen veranderen. Ze krijgen kinderen, worden een jaartje ouder, ziek, vertrekken tijdelijk naar het buitenland,  enzovoort. Deze veranderingen kunnen aanleiding geven om met het vrijwilligerswerk te stoppen. Door je flexibel op te stellen, voorkom je dat mogelijk. Denk aan het aanbieden van een andere functie of het terugschroeven van de uren.

vrijwilliger_jeugd_2-voetbalxprt


Vraag wat beter kan

Houd jezelf aantrekkelijk voor vrijwilligers door hun wensen geregeld te peilen en speel daar op in. Dit advies loopt als een rode draad doorheen je vrijwilligersbeleid. Aantrekkelijk blijven doe je ook door te vragen wat er beter kan. Wat missen vrijwilligers in hun werk? Dat kunnen grote dingen zijn zoals de sfeer tijdens het werk of kleine zaken zoals het ontbreken van een e-mailadres van de club. Luister en kijk wat je kunt verbeteren.

Wie waardering krijgt blijft vaak langer en met meer plezier actief. Zorg voor vaste momenten waarop je club de vrijwilligers een blijk van waardering geeft.

 

Spreek waardering uit

Wordt er in uw organisatie over en weer waardering uitgesproken?  In veel organisaties wordt kritiek vaker uitgesproken dan waardering. Dat is jammer, want bijna iedereen vindt het stimulerend om waardering te krijgen. Dit geldt voor mensen die betaald werk doen, en zeker voor mensen die vrijwillig werken. Probeer binnen de organisatie een sfeer te creëren waarin oog is voor wat iedereen doet. Wie waardering krijgt blijft vaak langer en met meer plezier actief. Zorg voor vaste momenten waarop je club de vrijwilligers een blijk van waardering geeft. Maak afspraken over attenties (kaart, bloemetje, cadeaubon, kerstpakket) waarmee de club op feestelijke momenten (verjaardagen, kerstmis, jubilea) haar waardering voor de vrijwilligers laat blijken. Meer hierover kon je lezen in deel 3: Op welke manier kan je vrijwilligers belonen?


Hoe kan je als club best handelen wanneer vrijwilligers opstappen? Ontdek het binnenkort in deel 5 van dit dossier.

 
Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen