Home  >   Wat te doen als een speler een hartstilstand krijgt?
Wat te doen als een speler een hartstilstand krijgt?
Wat te doen als een speler een hartstilstand krijgt?

Wat te doen als een speler een hartstilstand krijgt?

Kalender donderdag 2 mei
Niets doen is altijd verkeerd, wanneer het gaat over hulp bij een hartstilstand. Maar wat moet je dan wel doen? Bij reanimatie of CPR neem je de ademhaling en de bloedsomloop van de speler kunstmatig over.
Wanneer moet je reanimeren?

Je moet onmiddellijk starten met reanimeren wanneer iemand plots in elkaar zakt en daarbij:

 • het bewustzijn verliest;
 • niet reageert;
 • niet ademt.

Snel ingrijpen is heel belangrijk, om twee redenen:

 • De overlevingskans van de speler verhoogt.
 • De kans op restletsels vermindert. Door zuurstoftekort kunnen de hersenen immers beschadigd raken.

 

Mond-op-mondbeademing en hartmassage

Reanimatie bestaat uit beademing en hartmassage.

 • Ben je niet getraind om mond-op-mondbeademing te geven? Dan kan je eventueel de hartmassage starten zonder de beademing.
  • Door de hartmassage blijft de bloedstroom naar de hersenen en het hart behouden.
  • Gedurende de eerste twee minuten na een hartstilstand beschikt het hart nog over voldoende zuurstof.
  • Daardoor kan de reanimatie succesvol zijn zonder mond-op-mondbeademing.
 • Die vereenvoudigde reanimatietechniek is makkelijker uit te voeren. Zo kunnen ook meer mensen doeltreffende hulp bieden bij een hartstilstand.
 • Hou de hartmassage vol tot er medische hulp is het hart weer klopt.

 

blessure_verzorging_VoetbalXprt

 
Wat kan je ter plaatse doen?

Ben je getuige van een mogelijke hartstilstand? Volg dan deze stappen:

 • Zorg voor veiligheid.
 • Controleer het bewustzijn:
  • Spreek de speler luid en duidelijk aan, en kijk of hij reageert.
  • Reageert de speler niet? Roep dan zo snel mogelijk om hulp.
 • Controleer de ademhaling (max. 10 seconden!):
  • Leg je hand op het voorhoofd van de speler.
  • Plaats je andere hand op de kin.
  • Kantel het hoofd voorzichtig naar achter.
  • Kijk of de borstkas beweegt, en of er lucht door de neus of mond stroomt.
  • Voel of er iets in de mond zit dat de ademhaling zou kunnen belemmeren.
 • Bel 112 (of laat iemand bellen).
  • Vertel dat het om een bewusteloze speler gaat die niet normaal ademt.
  • Zet je telefoon op luidspreker.
 • Laat iemand de automatische elektrische defibrillator (AED) halen.
  • Haal de AED enkel zelf als hij vlakbij is.
  • Een AED-toestel zit in een groene kist of verpakking en is bij de meeste clubs op een goed zichtbare plaats te vinden.
 • Start de reanimatie:
  • Geef 30 borstcompressies.
   • Druk in het midden van de borstkas.
   • Druk de borstkas 5-6 cm in.
   • Druk 100-120 keer per minuut.
  • Geef 2 beademingen.
   • Open de luchtweg.
   • Knijp de neus dicht en blaas rustig gedurende 1 seconde.
   • Let erop dat de borstkas omhoogkomt.
   • Onderbreek de borstcompressies nooit langer dan 10 seconden!
  • Wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.
   • Blijf zo doorgaan, tenzij de beademingen niet mogelijk zijn (bijv. geen EHBO-training gehad).
   • Blijf dan steeds verder doen met de borstcompressies.
  • Blijf doorgaan met reanimeren tot de AED er is.
   • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk.
  • Stop niet wanneer de ambulance aankomt, maar ga door tot de zorgverleners het overnemen.
  • Wissel elke 2 minuten als meerdere mensen kunnen reanimeren.
   • Onderbreek de reanimatie steeds zo kort mogelijk.
 
Wat kan een hulpverlener doen?

Het MUG-team (Medische Urgentiegroep) kan ook ter plekke overgaan tot intubatie. Zo kunnen ze de beademing optimaliseren. Het team:

 • brengt een buis in de luchtweg om te kunnen beademen;
 • prikt een infuus om de medicatie te kunnen toedienen die het hartritme moet herstellen.

Ga door met de reanimatie tot:

 • het hartritme opnieuw normaal is;
 • ten minste 30 minuten zijn verstreken sinds de hartstilstand.

 

AED-TOESTEL OF BASIC LIFE SUPPORT- OPLEIDING TEGEN EEN VOORDELIG TARIEF
 

We willen in Vlaanderen streven naar uitsluitend hartveilige clubs waar jong en oud, in geval van nood, geholpen kunnen worden. Daarom werd de aanwezigheid van een automatisch externe defibrillator (AED) reeds verplicht vanaf het seizoen 2023-2024.

Dankzij een samenwerking met Healthcare Solutions Europe (HSE) kunnen zowel clubs, met of zonder een jeugdwerking, een externe defibrillator aanschaffen tegen een voordelig tarief.

Clubs met een jeugdwerking die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een AED-subsidie (via het jeugdsportproject Sport Vlaanderen) van €500,00:

 • Clubs met meer dan 7 jeugdploegen MET een geldig label
 • Clubs met minder dan 8 jeugdploegen (maar minimum 1 jeugdploeg)
 • Indoorclubs met minstens 1 jeugdploeg

Heb je geen jeugdwerking? Geen nood. Dankzij de samenwerking met HSE kunnen ook deze clubs genieten van een scherpe aankoopprijs.

Sinds 2023 kunnen onze clubs ook een materiaalsubsidie voor een Basic Life Support-opleiding aanvragen via het formulier dat beschikbaar is op de website van Voetbal Vlaanderen. De materiaalsubsidies voor BLS en AED kunnen gecumuleerd worden. 

 

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen