Home  >   Interne audit profclubs met betrekking tot antiwitwaswetgeving
Interne audit profclubs met betrekking tot antiwitwaswetgeving
Interne audit profclubs met betrekking tot antiwitwaswetgeving

Interne audit profclubs met betrekking tot antiwitwaswetgeving

Kalender woensdag 27 september
De Pro League en haar clubs willen de antiwitwasregels die van toepassing zijn op de voetbalsector zo nauwgezet mogelijk naleven. Om zo’n interne audit uit te voeren, werd Deloitte aangesteld als collectieve partner die bij alle clubs de AML-checks zal doorlichten.

Deze intense controleprocedure werd deze week gestart. AML, staat voor Anti-Money Laundering. Onze voetbalclubs volgen nu al twee seizoenen nauwgezet de antiwitwaswetgeving op, zoals uitgevaardigd door de Belgische overheid. Dat verhoogt de financiële transparantie in het voetbal en maakt fraude beter opspoorbaar voor het gerecht.

De Pro League was de eerste voetballiga die onderworpen werd aan de AML-wetgeving. Nu wordt het Belgisch profvoetbal ook de eerste sector die zijn antiwitwasprocessen en -maatregelen aan een onafhankelijke, externe controle gaat onderwerpen. De Pro League verplicht al haar clubs om deze audit te ondergaan. 

Deloitte is hiervoor geselecteerd als onafhankelijke en collectieve partner, die de AML-checks bij alle profclubs zal analyseren en op basis van de bevindingen een rapport met best practices zal opstellen die ook voor andere sectoren toepasbaar zijn. 

De Pro League streeft zo naar een coherente aanpak en verzekert er zich van dat al haar clubs aan de AML-verplichtingen voldoen.

Wat houdt AML of antiwitwas in voor onze voetbalclubs?

Elke transactie (transfer, makelaars deal, sponsorovereenkomst, hospitality contract, …) moet geanalyseerd worden. De beoordeling van zo’n zakelijke deal valt uiteen in twee vraagstukken. Voor beide onderdelen wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Afhankelijk van deze analyse beslissen clubs of de deal door kan gaan. Wanneer clubs witwassen vermoeden, lichten zij de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) in.

Know Your Customer (KYC)

In dit deelonderzoek bestuderen de clubs nauwkeurig met wie ze zaken doen. Voor elke transactie gaan zij de identiteit na van de mensen en/of bedrijven waarmee ze in zee willen gaan. Hoe verregaand deze controle gebeurt, hangt af van het risicoprofiel (laag/medium/hoog) dat aan een bepaald type cliënt gegeven wordt. Deze verplichting dient te worden uitgevoerd alvorens een zakelijke relatie wordt aangegaan. We herkennen twee stappen in dit proces:

  • Stap 1 = identificatie, ofwel het verzamelen van alle gegevens van de contractpartij;
  • Stap 2 = verificatie, ofwel de controle of de verzamelde identificatiegegevens wel degelijk kloppen en betrekking hebben op de contractpartij.

Niet enkel de contractpartij wordt gescreend, maar ook de uiteindelijke begunstigde, ofwel de personen of organisaties die effectief voordeel halen uit de transactie. Een fictief voorbeeld ter verduidelijking. Een voetbalploeg sluit een sponsorovereenkomst met John Doe N.V., maar de meerderheidsaandeelhouder van John Doe N.V. blijkt John Q. Public te zijn. Zowel John Doe N.V. als  John Q. Public ondergaat dan een AML-check.

 Know Your Transaction (KYT)

Zodra de identificatie en verificatie achter de rug zijn, controleren onze clubs iedere betaling en transactie. Het doel hiervan is om atypische transacties te identificeren en uit te sluiten. Wat zijn atypische transacties? Dit kan gaan om transacties waarbij de betaling dient uitgevoerd te worden aan een andere persoon dan de geïdentificeerde cliënt, betalingen naar rekeningen van partners die op de verdachtenlijst van het FATF (Internationale anitwitwaswaakhond), verrichtingen volledig in cash uitgevoerd, enzovoort.

De AML-officer onderzoekt de achtergrond en het doel van die verrichting. Daarnaast gaat de club ook na of de verrichting een normale economische waarde vertoont. Stel, een club krijgt voor een 19-jarige voetballer zonder relevante speelminuten bij een A-team een aanbod van 150 miljoen euro, wat abnormaal hoog is en niet diens echte economische waarde vertegenwoordigt. Zo’n verrichting is niet ‘at arms length’, waardoor het vermoeden van witwassen ontstaat en de club contact opneemt met de CFI. 

Welke zijn de alarmbellen?
  • Verrichtingen zijn onnodig complex
  • Verrichtingen zijn ongebruikelijk groot 
  • Verrichtingen vertonen ongebruikelijk patroon
  • Verrichtingen vertolken geen duidelijk economisch of rechtmatig doel

De Pro League is de eerste voetballiga die zich onderwerpt aan de AML-regels. De acties (bijvoorbeeld het verplicht aanstellen van een AML-officer binnen de club), maatregelen en uitgebouwde processen die onze sector uitgewerkt heeft, zijn een sterk signaal van onze clubs dat wij gaan voor financiële transparantie. Door het uitvoeren van deze checks nemen de clubs een actieve rol op in de strijd tegen witwaspraktijken, en steunen daarmee rechtstreeks de banken en onze overheid.

De Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapporteringrapportage van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. 

Deel dit artikel op social media
Pro League
Pro League
Brussel (België)
Ontdek Pro League

Gerelateerde artikelen