Home  >   Aanbevelingen Voetbal Vlaanderen om tekort aan vrijwilligers aan te pakken.
Aanbevelingen Voetbal Vlaanderen om tekort aan vrijwilligers aan te pakken.
Aanbevelingen Voetbal Vlaanderen om tekort aan vrijwilligers aan te pakken.

Aanbevelingen Voetbal Vlaanderen om tekort aan vrijwilligers aan te pakken.

Kalender woensdag 8 mei
In het jeugd- en amateurvoetbal zijn er momenteel ruim 56.000​ vrijwilligers actief in Vlaanderen. Dat is enerzijds geweldig nieuws, anderzijds liegen de cijfers niet: maar liefst 91% van de voetbalclubs heeft nood aan nieuwe vrijwilligers om alles draaiende te houden.
85% van de clubs geeft aan dat de administratieve lasten sterk gestegen zijn en 35% heeft een wachtlijst voor nieuwe leden. Het toenemend gebrek aan vrijwilligers is een nijpend tekort dat in schril contrast staat met de sociaaleconomische impact van 1,4 miljard euro dat het amateurvoetbal in Vlaanderen genereert (seizoen 2022-2023). Dit alles werd becijferd in een recent onderzoek van Voetbal Vlaanderen en Deloitte. Onze sportfederatie reikt daarom de hand naar de politiek met twee concrete aanbevelingen die onze clubs meer ademruimte moeten bieden in de toekomst.

Uit een recent onderzoek van Voetbal Vlaanderen en Deloitte blijkt dat er per amateurclub gemiddeld zo’n 54 vrijwilligers actief zijn. Zij zorgen er elk seizoen opnieuw voor dat de grasmat goed ligt, de truitjes gewassen zijn en de kantine open is. Dat doen ze voor bijna 300.000 actieve voetballers in Vlaanderen. Dat betekent dat clubs per speler kunnen rekenen op 0,2 vrijwilligers, gaande van trainers, afgevaardigden en bestuurders tot administratieve medewerkers en medewerkers voor de kantine.  

DE DAGELIJKSE REALITEIT 

Dat de rekrutering van vrijwilligers steeds moeizamer verloopt blijkt ook uit de getuigenissen van twee Vlaamse clubs.   

KSV Bredene is een club met 450 leden en 54 vrijwilligers. “Jaar na jaar wordt het moeilijker om alles geregeld te krijgen. Zelf ben ik gelukkig met pensioen, maar het is bijna een voltijdse job om deze club draaiende te houden”, getuigt Mario, TVJO bij de club.

Onze club groeit, maar de vraag is groter dan het aanbod.  

Mario, TVJO van KSV Bredene

Ook bij KSC Mechelen kampen ze met een gelijkaardige problematiek. De club moet per seizoen meer dan 400 aanvragen van jeugdspelers weigeren door een nijpend tekort aan terreinen en vrijwilligers. “Bij onze club is vooral het vinden van coaches een probleem. Corona heeft hier een grote rol in gespeeld”, verklaart de sportief verantwoordelijke, Kurt Verbeke. “Heel wat trainers zijn afgehaakt door andere bezigheden en alternatieve sporten. We krijgen sindsdien ook vaker de vraag: “wat brengt dat op”. Dat is nu eenmaal de realiteit.”  

Het probleem situeert zich dus duidelijk niet enkel en alleen bij de rekrutering van vrijwillige handen, maar ook bij het betalen van mensen en de bijhorende administratieve last. Kurt Verbeke vult aan: “Binnen het huidig kader van vrijwilligerswerk zijn de maximale bedragen niet meer toereikend, de mensen doen het er niet meer voor. Het verenigingswerk is dan weer een te hoge drempel: te veel administratie en bijkomende verplichtingen.”   

Bij KSV Bredene botsen ze op dezelfde beperkingen. Zij betalen een deel van hun vrijwilligers via het verenigingswerk, wat maakt dat er voor elk extra vrijwilliger een arbeidsongevallenverzekering moet worden afgesloten. “Allemaal werk dat erbovenop komt. We doen het nog steeds met hart en ziel, voor de sport en de kinderen, maar extra ondersteuning is nodig”, besluit Mario.  

 
WAT NU?  

Er is dringend nood aan meer ondersteuning vanuit de overheid op administratief en organisatorisch vlak. Dit kan door het toewijzen van een verenigingsondersteuner aan elke club via de lokale overheden, die hen bijstaat in hun dagelijkse administratie, organisatie en infrastructurele uitdagingen.

Daarnaast vraagt Voetbal Vlaanderen een specifiek laagdrempelig statuut om coaches, jeugdcoördinatoren en vrijwilligers in de sportsector te vergoeden. Op die manier kunnen we zowel op het vlak van rekruteren, als de administratieve afhandeling, een stap vooruitzetten.

We vinden het allemaal normaal dat wanneer we onze kinderen naar de muziekschool brengen of een boek gaan ontlenen in de bibliotheek, we daar geholpen worden door mensen die vanuit de overheid betaald worden. Wanneer we ons kind afzetten op de voetbalclub wordt de werking 100% door vrijwilligers getrokken. We zouden sport op veel bredere basis kunnen aanbieden wanneer die ook structureel op organisatorisch en administratief vlak zou ondersteund worden. 

Philippe Rosier, CEO Voetbal Vlaanderen 

 

Voetbal Vlaanderen plant komende maanden overlegmomenten in met de Vlaamse politieke partijen om hun uitdagingen en aanbevelingen met hen te bespreken in het kader van de volgende beleidsperiodes op alle niveaus.

 

 

We willen u zeker ook aanbevelen om onderstaande gerelateerde artikelen eens onder de loep te nemen! 

 

Deel dit artikel op social media
Voetbal Vlaanderen
Voetbal Vlaanderen
Sint Martens-Latem (België)
Ontdek Voetbal Vlaanderen

Gerelateerde artikelen