Home  >   Waarom is teambuilding belangrijk?
Waarom is teambuilding belangrijk?
Waarom is teambuilding belangrijk?

Waarom is teambuilding belangrijk?

Kalender dinsdag 18 juni
Teambuilding is een manier om een prettige en veilige sfeer te creëren in het team. Het is een veelgehoorde term in voetbal, maar wat houdt teambuilding precies in, waarom is het belangrijk en hoe zorg je voor een omgeving waarin iedere speler met plezier kan voetballen en zichzelf zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen als speler en als mens?
Wat is teambuilding? 

Teambuilding is een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten, waarbij samenwerking centraal staat. Doel van deze activiteiten is om onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen een groep spelers. 

 

Waarom is teambuilding belangrijk? 

Teambuilding draagt bij aan een sociaal veilige omgeving en zorgt voor plezier en ontwikkeling bij (jeugd)spelers. Met behulp van teambuildingsactiviteiten leren spelers beter samenwerken en communiceren, groeit het vertrouwen in elkaar, ontstaat een gevoel van verbondenheid, leer je de hiërarchie binnen een team (her)kennen en zorg je voor een positief teamgevoel. Een gezamenlijk doel formuleren is belangrijk, want dan weten alle betrokkenen waar door middel van teambuilding, trainingen en wedstrijden aan gewerkt wordt. 

De goede onderlinge sfeer die teambuildingsactiviteiten opleveren kunnen ook bijdragen aan betere prestaties op het veld. Daarom is het goed teambuildingsactiviteiten binnen en buiten het voetballen vorm te geven. 

football-2391697_1920

 

De zin van teambuilding

Teambuilding houdt ook veel meer in dan wat zich aan de oppervlakte aandient. Het kan de relativiteit van een aantal zaken tonen. Het kan spelers laten inzien dat de wedstrijd maar één deel (een belangrijk onderdeel) van een veel groter geheel is. Teambuilding kan spelers ook helpen om hun een beter inzicht te geven in de high performance-omgeving waarin ze zitten. Het leert ze dat ze hun taken tot in de puntjes moeten uitvoeren. Maar ook dat ze met een aantal gemeenschappelijke taken en doelen te maken hebben. Sportieve en fysiek uitdagende activiteiten die op zich niets met de eigen sport te maken hebben, werken doorgaans erg goed bij topsporters. Maar er moet wel telkens een element aan die activiteiten worden toegevoegd: een onderlinge afhankelijkheid om een doel te bereiken, het delen van informatie om een oplossing te kunnen vinden, het afwegen van de doelstellingen van het eigen kleine team versus het algemeen belang. De activiteit wordt bovendien pas efficiënt wanneer er achteraf een debriefing volgt.

Het startmoment van de teambuilding

Na een goede kennismaking wordt teambuilding belangrijk. Het kennismakingsproces vindt plaats tijdens de eerste contactmomenten die het team heeft. Dat is dus van relatief korte duur, zoals in het begin van de voorbereidingsperiode. Het teambuildingsproces duurt daarentegen veel langer, zelfs tot het einde van het seizoen. In deze context bedoelen we met teambuilding letterlijk het bouwen en onderhouden van een (h)echt team, dat voor elkaar door het vuur gaat en automatisch ‘die meter extra’ loopt tijdens de wedstrijd. Uiteraard is het wel belangrijk dit teambuildingsproces te starten tijdens de voorbereidingsperiode, voor een optimale ontwikkeling. Het is raadzaam om als trainer-coach al voor de voorbereidingsperiode goed na te denken op welke manier je teambuilding kunt inzetten voor de teamontwikkeling. Hieronder worden enkele (overige) activiteiten besproken die prima passen in de voorbereidingsperiode. Allen hebben als doel elkaar beter te leren kennen en te werken aan de teambuilding. Om je als trainer-coach op weg te helpen, hebben we enkele voorbeelden uitgewerkt. Uiteraard kun je elke activiteit aanpassen naar wens, waarbij je rekening kunt houden met de groepssamenstelling en leeftijdspecifieke kenmerken.

Rol van de trainer 

Als trainer speel je een belangrijke rol bij het slagen van teambuildingsactiviteiten. Door de juiste voetbalvormen te kiezen kun je de vooraf gestelde doelen behalen. Als trainer kun je structuur bieden door uitleg te geven en te benoemen wat je verwacht van de spelers. Het is tevens van belang rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de spelers. Een aantal zaken om rekening mee te houden bij teambuildingsactiviteiten: 

 • Spelers tot 12 jaar zijn nog nauwelijks in staat om zichzelf een spiegel voor te houden en te kijken naar de keuzes die zij hebben gemaakt. 
 • De langere termijn is voor jonge spelers een onoverzichtelijke periode. Bepaal doelen voor de wat kortere termijn (maar houd zelf als trainer de langere termijn wel in gedachte).  
 • Spelers tot ongeveer 7 jaar kenmerken zich door magisch denken, bijvoorbeeld geloven in Sinterklaas. Je kunt hier gebruik van maken in de teambuildingsoefeningen.  
 • Spelers in elkaars situatie in laten leven is tot 7 jaar niet mogelijk. Het beste is de teambuildingsoefeningen tot deze leeftijd simpel te houden. 

 

Teambuildingsactiviteiten binnen het voetbal 

Als trainer kun je binnen het voetbal op verschillende manieren eenvoudig werken aan teambuilding. Bijvoorbeeld door de voetbalvormen die je kiest tijdens de training, opdrachten die je aan spelers geeft en/of de manier waarop je de spelers begeleid. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van teambuildingsactiviteiten binnen het voetbal: 

Voorbereiding :

 • Trainingskamp  
 • Voetbaldag 

Tijdens het seizoen :

 • Organiseer samen de wedstrijdbespreking 
 • Geef opdrachten tijdens de training, zoals specifieke opdrachten in de voetbalvormen waarbij samenwerken, elkaar vertrouwen en leiderschap een rol spelen
 • Ruim samen zo snel mogelijk de trainingsmaterialen op
 • Zaalvoetballen in winterstop
 • Boardingsoccer 
 • Voetsquash 
 • Paddeltornooi

Afsluiting seizoen :

 • Ouder/kind-toernooi 
 • Onderling toernooi 
 • Voetbalkamp 

Bij bovenstaande voorbeelden werken de spelers samen, wat bijdraagt aan de teambuilding. Je kunt als trainer specifieke voetbalvormen gebruiken die draaien om samenwerken om te werken aan teambuilding.  

jeugd_beker_gewonnen

 

Verbinding met wedstrijd 

Voor een zo goed mogelijk resultaat kun je bij alle teambuildingsactiviteiten op en rond het veld de verbinding leggen naar de wedstrijd. Draagt wat we doen bij aan een teamgevoel en aan de afspraken die we hebben gemaakt? Komen we dichter bij het doel dat gezamenlijk is geformuleerd aan het begin van het seizoen of voor de komende periode of wedstrijd, of juist niet? Door deze vragen te stellen kun je als het ware ‘meten’ of je vooruitgang boekt in de onderlinge samenwerking als team. 

Wanneer je doelen stelt kun je het beste (persoonlijke) ontwikkeldoelen opstellen met het team. Prestatiedoelen zeggen namelijk vaak weinig over de ontwikkeling als voetballer, persoon of team. Het behalen van prestatiedoelen is vooral afhankelijk van omstandigheden als de tegenstanders in de competitie, de kwaliteiten van de teamgenoten, rode kaarten, blessures en/of andere omstandigheden. Ontwikkeldoelen gaan bijvoorbeeld over coaching of de gewenste rol binnen het team of het uitvoeren van een handeling of de samenwerking in een bepaalde situatie. 

Teambuildingsactiviteiten buiten het voetbal 

Als trainer kun je ook buiten het voetbal op verschillende manieren werken aan teambuilding. Houd daarbij rekening met de leeftijd van de spelers. Kinderen van 7 jaar laat je uiteraard andere activiteiten doen dan jongvolwassenen van 16 jaar. Hieronder geven we een aantal voorbeelden. 

 • Dropping 
 • Sinterklaas-Kerstmis vieren 
 • Sponsorloop 
 • Escaperoom 
 • Samen ontbijten/lunchen voor de wedstrijd 
 • Game-middag/avond organiseren 
 • Gezamenlijk een voetbalwedstrijd kijken 
 • Quizavond organiseren 
 • Gezellig avondje op café

eten_proosten

 
Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen