Home  >   Legionella op de loer in de kleedkamers
Legionella op de loer in de kleedkamers
Legionella op de loer in de kleedkamers

Legionella op de loer in de kleedkamers

Kalender dinsdag 27 juli
Het zomert weer en dan ligt de legionellabacterie op loer in het leidingnet van kleedkamers. Omdat de kleed- en doucheruimtes geruime tijd niet zijn gebruikt is het gevaar nog groter.

Bij het Limburgse FC Geleen Zuid was er onlangs nog een besmetting. In Nederland waarschuwt de KNVB alvast voor legionella nu jeugdteams onder 18 jaar wedstrijden spelen voor de Regiocup. En ook In Vlaanderen belooft het weer een normale voetbalzomer te worden zodat voorzichtigheid op zijn plaats is.

LEGIONELLA

Het is voor voetbalclubs cruciaal om een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen voordat er veilig gedoucht kan worden. Legionella is een bacterie die zich onder de juiste omstandigheden snel kan vermenigvuldigen in water. Het gevaar van de bacterie is dat zij zich tussen een temperatuur van 25 en 55ºC explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat.

Bij te hoge concentraties in de waterleiding kan legionella longontsteking veroorzaken bij mensen, door het inademen van besmette kleine waterdruppeltjes uit een nevel van waterdamp. 

Hoewel niet iedereen ziek wordt na contact met de bacterie, kan deze gepaard gaan met ernstige ziekteverschijnselen. Denk daarbij aan hoofdpijn, spierpijn, hoesten en soms kortademigheid. Die symptomen worden gevolgd door een longontsteking met koorts boven de 39 °C. De kans op overlijden is dan ook aanzienlijk. 

VOORZORGSMAATREGELEN

Legionella ontstaat dus onder meer als koud water opwarmt en als water stilstaat. Daarom enkele belangrijk tips:

  • Zorg dat het water voordat de kleed- en doucheruimtes opengaan, goed ververst wordt door alle tappunten gedurende enige tijd open te zetten.
  • Komt het warme water uit een grote warmwaterinstallatie, zoals een boiler, dan moet de temperatuur boven de 60 graden Celsius zijn om vermeerdering van de legionellabacterie tegen te gaan. 
  • Spoel daarom de leidingen door met water op een temperatuur van minimaal 60 graden als er een lange periode niet is gedoucht op de accommodatie. 
  • Zorg dat het water in de leidingen onder de 20 graden of boven de 60 graden is.
  • Voorkom dat water lang in een systeem blijft, zoals via een automatische spuivoorziening, of handmatig doorspoelen.

 

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen